Header Banner

Kobi Rehberi Hakkında

Kobi rehberi hakkında » Başta küçük esnaf ve orta boy işletmeler olmak üzere, ticari kesimin bilgi edinmesine, ticaretine, pazar payına ve tanıtımına katkı sağlayan, en güncel firma ve haberlerin paylaşıldığı, yol gösterici sitemiz kobi rehberi işletmeniz için bir kılavuz rol üstlenmektedir.

Kobi Rehberi Hakkında

Kobi rehberi hakkında » Başta küçük esnaf ve orta boy işletmeler olmak üzere, ticari kesimin bilgi edinmesine, ticaretine, pazar payına ve tanıtımına katkı sağlayan, en güncel firma ve haberlerin paylaşıldığı, yol gösterici sitemiz kobi rehberi işletmeniz için bir kılavuz rol üstlenmektedir.

Başta Küçük Esnaf ve Orta Boy İşletmeler olmak üzere, ticari kesimin bilgi edinmesine, ticaretine, pazar payına ve tanıtımına katkı sağlayan, en güncel konuların ve haberlerin paylaşıldığı, yol gösterici sitemiz kobi rehberi işletmeniz için bir kılavuz rol üstlenmektedir.

Anadolu geneli yoğunlaşan rekabet koşulları, kuruluş ve müşterileri arasında kurulan olumlu ilişkileri üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkarmaktadır. Belki de sağlıklı ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların tek önemli rekabet aracı olabilecektir. Teknolojik gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa süre içerisinde taklit edilebilmekte ve bu durum rekabet üstünlüğünü uzun dönemde koruyamamaktadır. Kuruluşun, uzun ve zahmetli uğraşları sonucunda oluşturduğu müşteri ilişkilerinin ise taklit edilmesi zor ve maliyetli olabilmektedir. Bu durum gelecekte rekabetin yoğun bir biçimde müşteri ilişkileri üzerinde olacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Elektronik iş yaşamında rakiplerinin önüne geçmek için bilgiye, esnek ve geniş kapsamlı bir erişim olanağıyla sahip olmak gerekiyor. Türkiye Kobi oluşumunu sağlayan bileşenleri, iş ilişkileri oluşturmak ve zenginleştirmek için Internet avantajını kullanmanızı sağlıyor.

Böylece kişiselleştirilmiş, kesin ve gerçek zamanlı bilgiyi rekabette sizi farklılaştıran bir etken olarak kullanabilirsiniz. Güvenlik, performans, ölçülebilirliği garanti ederken ve küresel pazarlarla bütünleşmeyi sağlarken, birebir ilişkiler için uzun dönemli internet stratejileri geliştirmeyi ve üreticiler için ise hızlı bir şekilde pazara girmek, bugünkü rekabet koşullarında pazarda kalma imkanı sağlıyoruz.

Kobi Rehberi ve Misyonu

Kuruluşların, iş yapış şekillerini İnternet’e taşımaları için gerekli platformu sağlamak, ihtiyaçlara göre şekillenen esnek çözümler üretmek, elektronik pazarın getirdiği avantajları Yurtiçi şirketleriyle paylaşmak. Türkiye kobilerinin, yerli ve yabancı piyasalara düşük maliyetlerle ve uygun sürede girerek, başarılarını büyütmelerine yardımcı olmak.

Türkiye Kobi olarak piyasalar hakkındaki bilgi ve tecrübemizi,
kobilerimizin kendi ürünleri, hizmetleri ve amaçları konusundaki bilinci ile birleştirerek ve başarılı bir stratejiyi geliştirip uygulayacak ekibimizin desteğiyle gerçekleştirmekteyiz.

Farkımız; Sınırsız pazarlama fikirleri ve deneyimiyle kuruluşları internet’e taşıyacak gerekli hizmetleri sunmaktadır. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması konusunda danışmanlıktan uygulamaya kadar her aşamada hizmet verir ve hedefi iç ve dış satışınızı (ihracat) geliştirmek ve arttırmaktır.

Hedefimiz: İnternet Tabanlı Bilişim Teknolojileri yardımıyla geliştirmekte olduğumuz elektronik ticaret sistemlerimizi uluslararası platformlara ihraç etmek ve rakiplerimizle rekabet avantajlarımızı üreticilerimizle paylaşmak, ülkemize katkı sağlayacaktır görüşündeyiz.

Türkiye Kobi Rehberi ekibi olarak ticaret dünyasının sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. internet, teknoloji ve pazarlama alanında öğrenmek istediğiniz bilgileri almak için bize ulaşın sekmesinden bize yazabilir gerekli bilgileri kolayca edinebilirsiniz. Türkiye Kobi Rehberi Hakkında Gerekli Bilgilendirme yazımız güncellenecektir.

Sözün Özü; Bilgi, birikim, deneyim ve tecrübelerimizi işletmelerimiz ile paylaşmak istiyoruz

Reklam Alanı